VI сазив (од 15.5.2003. до 24.8.2004)

 председник др  Добросав Миловановић од 12.9.2003.
  др Бошко Живковић од 15.5.2003.
 чланови  Мира   Прокопијевић
 др   Дејан Ерић
 Марко   Мићановић
 Душан   Бајец
 секретар    мр   Лука Тањга