V сазив (од 31.1.2003. до 15.5.2003)

председник др Бошко Живковић
(Савезна Влада именовала др Бошка Живковића за председника Савезне Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште решењем од 23.1.2003, решење је објављено у Сл. листу 31.1.2003)
чланови др Добросав Миловановић
др Дејан Ерић
Милко Штимац
Душан Бајец
секретар мр Лука Тањга