III сазив (од 2.4.1996. до 22.2.2001)

председник Вук Огњановић    / мр Милош Јанковић
чланови проф.   др. Мирко Васиљевић
проф.   др. Радиша Радовановић
др   Ђорђе Ђукић
Михајло   Бањевнић
Божидар   Копривица
секретар   Стоја   Милошевић / Чеда Вукић