VI Питања о електронским сертификатима

1. Да ли корисник може да користи Портал Комисије са неквалификованим електронским сертификатом?

Одговор: Не. Ако корисник који доставља податке порталу приступи неквалификованим сертификатом, неће моћи да настави са радом и доставља прописане информације путем Портала, може да приступи само почетној страници Портала.

2.    Како корисник зна који је сертификат квалификован?

Одговор: На почетној страни Портала Комисије (https://report.sec.gov.rs) након уноса картице са сертификатом у читач картица или токена, појавиће се подаци о врсти сертификата, тј. да ли је сертификат квалификован.

3. Да ли може да се деси да корисник на својој картици има квалификован и неквалификован електронски сертификат?

Одговор: Да, ово је јако чест случај. Наиме, поједина тела која издају електронске сертификате на исту картицу сместе и квалификовани и неквалификовани електронски сертификат. У том случају увек морате изабрати квалификовани електронски сертификат како бисте могли да податке достављате преко Портала. На почетној страни Портала Комисије (https://report.sec.gov.rs) након уноса картице са сертификатом у читач или токена, појавиће се подаци о врсти сертификата који сте изабрали, тј. да ли је сертификат квалификован.
Исто тако, поједина сертификациона тела издају само квалификоване сертификате, па ову недоумицу у том случају нећете имати.

4.    Како да спречим да неко не злоупотреби мој квалификовани електронски сертификат и налог на Порталу?

Одговор: Не остављајте квалификовани електронски сертификат у читачу картица када нисте присутни. Када завршите рад на Порталу излогујте (одјавите) се са Портала. Не дозвољавајте другој особи да ради са вашим налогом и у случају нестанка токена или картице са сертификатом у обавези сте да пријавите сертификационом телу нестанак картице. А преко Обрасца депонованог квалификованог сертификата обвезник извештавања треба да укине овлашћење за тај серијски број сертификата.

5.    Да ли се може користити више квалификованих сертификата на једном рачунару?

Одговор: Може. С тим што при промени квалификованог електронског сертификата, треба да рестартујете (затворите и поново покрените) веб претраживач.

6.   Шта ако се деси да изаберем погрешан сертификат, неквалификовани уместо квалификовани? Одговор: Неопходно је рестартовати веб претраживач (затворити и поново отворити).

7.  Да ли може да се деси да корисник не може да приступи Порталу Комисије, иако поседује квалификовани електронски сертификат?

Одговор: Може у случају када је квалификовани електронски сертификат истекао, или када га је сертификационо тело опозвало.