1. 1) Друштва за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на МТП
  2. 2) Друштва за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене Опен Маркет или МТП
  3. 3) Друштва за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на Листинг, Опен Маркет или МТП
друштво за ревизију матични број листинг Open Market МТП број решења датум решења
друштво за ревизију матични број листинг Open Market МТП број решења датум решења
друштво за ревизију матични број листинг Open Market МТП број решења датум решења