II Питања у вези са окружењем за рад и подешавањима

1.      Зашто не могу да приступим насловној страни Портала?

Одговор: Постоји више могућих разлога. 1. Немате квалификовани електронски сертификат. Веома често се користе електронски сертификати за електронска плаћања и приступ разним системима који нису издати од стране сертификацоних тела, а издају их банке и друге организације. Овим сертификатима не можете приступити нашем порталу. 2. Квалификовани електронски сертификат вам је истекао или је опозван. 3. Нисте подесили рачунар према упутствима које вам је дало сертификационо тело. 4. Нисте подесили рачунар према упутствима Комисије. 5. Имате стари оперативни систем или претраживач интернета који не подржава рад са сертификатима. 6. Старије верзије сертификата одређених сертификационих тела могу да праве проблеме приликом приступа.