18. Ко врши надзор над пословањем инвестиционих фондова?

Надзор врши Комисија за хартије од вредности. Она може донети решење о отклањању неправилности утврђених у поступку надзора, те поред тога може изрећи јавну опомену, повући сагласност на именовање члана управе, односно руководиоца, одузети дозволу за рад друштву за управљање, односно дозволу за обављање послова депозитару и запосленом у друштву са лиценцом Комисије, привремено забранити издавање инвестиционих јединица и изрећи друге мере предвиђене Законом о отвореним инвестиционим фондовима и Законом о алтернативним инвестиционим фондовима.