Регистар депозитара

  1. Основни подаци
  2. Брисање из регистра депозитара
Учитавам податке
назив матични број ПИБ број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе број решења о усаглашавању са законом датум решења о усаглашавању са законом послови адреса одговорно лице телефони имејл_адреса интернет адреса
БПШ БАНКА А.Д. БЕОГРАД 07004893 100002549 2/5-101-552/5-24 22.03.2024. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Адреса: Краљице Марије 3, Београд Ана Цвијић 011/3024-237 custody@posted.co.rs www.posted.co.rs
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 08063818 101626723 5/0-11-1920/4-07 27.04.2007. 2/6-120-2464/6-20 08.10.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Булевар ослобођења 5, Нови Сад Саша Мандић 011/201-50-55, 011/201-50-49 sasa.mandic@erstebank.rs  custodyfrontoffice@erstebank.rs www.erstebank.rs
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 07737068 100001931 5/0-11-1742/3-06 01.06.2006. 2/6-103-2440/5-20 24.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Булевар Михајла Пурина 165в, Нови Београд Маја Матијевић Степановић 011/333-9022 custody@kombank.com www.nlbkb.rs
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD 17335600 100000299 5/0-11-967/6-04 08.09.2004. 2/6-103-2470/8-20 10.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Ђорђа Станојевића 16, Београд - Нови Београд Ивана Новаковић 011/220-7571, 011/220-7572 ivana.novakovic@raiffeisenbank.rs www.raiffeisenbank.rs
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 17324918 100000170 5/0-11-1261/5-04 21.10.2004. 2/6-103-1731/5-20 03.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Рајићева 27-29, Београд Јасмина Јанковић 011/3021-382 custody@unicreditgroup.rs www.unicreditbank.rs
OTP BANKA SRBIJA 08603537 100584604 5/0-11-4385/4-06 19.01.2007. 2/6-103-2457/3-20 06.09.2020. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Трг слободе 5, Нови Сад Љубица Филиповић 021/4802963, 021/4802964 depozitar@otpbanka.rs www.otpbanka.rs
Учитавам податке
назив матични број број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе основ решења о одузимању дозволе број решења о одузимању дозволе датум решења о одузимању дозволе Инвестициона друштва којима су пренети клијенти пиб
BANKA INTESA А.D. BЕОGRАD 07759231 5/0-11-360/4-09 12.02.2009. одузимање дозволе 3/3-107-128/7-18 2018-04-27
OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD 07552335 5/0-11-2418/5-05 10.11.2005. одузимање дозволе 3/3-107-828/10-21 2021-04-29 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 08603537 5/0-11-4351/4-06 08.03.2007. одузимање дозволе 6/0-13-527/9-10 2010-05-21 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. BEOGRAD 07726716 5/0-11-4658/7-06 08.02.2007. одузимање дозволе 6/0-13-4270-3-11 2011-12-16 HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. BEOGRAD
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE A.D. NOVI SAD 07654812 5/0-11-7200/4-07 13.11.2007. одузимање дозволе 6/0-13-4174/9-12 2013-03-29 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
AIK BANKA A.D. NIŠ 06876366 5/0-11-741/4-08 06.03.2008. одузимање дозволе 6/0-13-3582/6-13 2014-02-05
NLB BANKA A.D. BEOGRAD 08250499 5/0-11-4164/4-08 24.07.2008. одузимање дозволе 6/0-13-3214/8-14 2015-03-26 NLB BANKA A.D. BEOGRAD
EUROBANK A.D. BEOGRAD 17171178 5/0-11-4295/4-07 16.08.2007. одузимање дозволе 6/0-13-674/5-15 2015-05-19