Регистар алтернативних инвестиционих фондова

  1. Основни подаци
назив тип друштво за управљање матични број број дозволе за организовање/оснивање датум дозволе за организовање/оснивање број уписа у регистар датум уписа у регистар депозитар
TS VENTURES FOND DOO BEOGRAD затворени алтернативни инвестициони фонд који има својство правног лица TS VENTURES DOO BEOGRAD 21752363 2/5-151-3374/10-21 05.01.2022. 2/5-151-3374/13-21 11.02.2022. OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
RAIFFEISEN АLTERNATIVE отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD 20302402 2/5-151-2307/7-22 09.08.2022. 2/5-169-2924/2-22 24.10.2022. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Q INVEST затворени алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом за улагање у непокретности који нема својство правног лица EURASIAN REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT DOO BEOGRAD 21806200 2/5-151-3008/7-22 22.12.2022. 2/5-169-467/2-23 05.04.2023. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD