Алтернативни инвестициони фондови

Назив Преузимање
Упутство за попуњавањe извештаја о потраживањина и обавезама инвестиционих фондова (образац СРБ-ИФ)
Тромесечни статистички извештај о потраживањима и обавезама инвестиционих фондова, по секторима (образац СРБ-ИФ)
Захтев за издавање дозволе за организовање и управљање алтернативним инвестиционим фондом који нема својство правног лица
Захтев за издавање дозволе за оснивање и управљање затвореним алтернативним инвестиционим фондом који има својство правног лица
Захтев за издавање дозволе за организовање и управљање пратећим алтернативним инвестиционим фондом
Захтев за издавање дозволе за оснивање и управљање затвореним пратећим алтернативним инвестиционим фондом који има својство правног лица
Захтев за издавање дозволе за нуђење удела/инвестиционих јединица у АИФ-у малим инвеститорима у Републици Србији
Захтев за издавање дозволе за спајање/припајање АИФ -а без својства правног лица
Захтев за давање сагласности за промену врсте АИФ -а
Захтев за давање сагласности за промену АИФ -а у UCITS фонд
Достављање података који се уписују у регистар АИФ-ова