Глобални договор Уједињених нација (United Nations Global Compact) je удружење посвећено промовисању друштвено одговорног пословања. Чланице  се обавезују да своје делатности усагласе са десет универзалних принципа из области људских права, рада, заштите животне околине и борбе против корупције. Најмасовније је добровољно удружење компанија и других организација и укључује преко 12.000 учесница из више од 170 земаља широм света.

У Србији, Глобални договор постоји од 6. децембра 2007. године и тренутно броји више од 110 чланица. Комисија за хартије од вредности је примљена у Глобални договор Уједињених нација 3. фебруара 2017. године.

Десет принципа Глобалног договора из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције заснивају се на Универзалној декларацији људских права, Декларацији Међународне организације рада о фундаменталним принципима и правима на раду, Декларацији о животној средини и развоју и Конвенцији Уједињених нација о борби против корупције.

Принцип 1: поштовање и подршка заштити међународно признатих људских права
Принцип 2: обезбедити да се не крше људска права током пословања
Принцип 3: подршка слободи удруживања и примени права на колективно преговарање
Принцип 4: укидање свих врста принудног и присилног рада
Принцип 5: забрана запошљавања деце
Принцип 6: елиминација дискриминације на радном месту
Принцип 7: одговоран приступ животној средини
Принцип 8: подршка пројектима који штите животну средину
Принцип 9: учешће у развоју технологија која не шкоде животној средини
Принцип 10: борба против корупције у сваком њеном облику, укључујући изнуђивање и подмићивање