Историјат

Економске промене у Југославији крајем осамдесетих година створиле су после педесет година услове за успостављање финансијског тржишта. Доношење Закона о хартијама од вредности  и Закона о тржишту новца и капитала крајем 1989. омогућило је стварање институција тржишта капитала.

Комисија за хартије од вредности је основана у јануару 1990. године на основу Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“ бр. 64/89  (и 29/90)) одлуком Савезне владе (Савезног извршног већа) о саставу, делокругу и начину рада Комисије од 11. јануара 1990. године, тада као Комисија за давање одобрења о издавању дугорочних вредносних папира.

Први председник Комисије  био је др Милован Милутиновић. Прва седница је одржана 16.2.1990. када је донето Решење о давању одобрења за почетак рада тржишта капитала у Југославији. Први правилник је усвојен неколико месеци након тога: Правилник о условима за давање одобрења о издавању дугорочних хартија од вредности, 26. јуна 1990, када је као други председник Комисијом председавао др Стојан Дабић.

Међу првим својим активностима, на десетој седници одржаној 25.12.1990, тадашња Комисија је дала иницијативу за увођење нових предмета у наставним програмима правних и економских факултета. Наиме, иницирано је да се на правним факултетима (на другом и трећем степену) уведе настава по предмету Банкарско и берзанско право, а на економским факултетима Хартије од вредности и њихово тржиште.

Најдужу праксу у свету, када је у питању регулатива тржишта капитала, имају САД. Комисија за хартије и берзу у САД основана је законом још 1934. године, а по угледу на њено уређење, организована је и наша Комисија. Комисија за хартије од вредности је почела са радом 1990. године и тада је деловала на простору читаве бивше Југославије дајући одобрења и дозволе за почетак рада и Београдској, Љубљанској, Сарајевској и Подгоричкој берзи (у 1994. години).

Оснивачка скупштина Југословенског тржишта капитала, основаног од стране 32 највеће банке са територије некадашње Југославије одржана је 1989. године. Београдска берза је основана 1990. Комисија је дала дозволу Тржишту капитала Београд за промену имена 1992,  тако да Београдска берза представља правног сукцесора Београдске берзе која је била основана 1894, а престала са радом априла 1941. године.