Комисија за хартије од вредностиадреса: Омладинских бригада број 1, VII спрат, Београд
писарница: 011/3117-336
кабинет: 011/3115-118, 011/2603-774
имејл: office@sec.gov.rs
   
текући рачуни: 160-310895-46 
  170-111-69
   
   
Инструкције за плаћање: Инструкције - EUR
  Инструкције - USD
   
ПИБ: 102037202
матични број: 07446403
   

Радно време Писарнице: од 9 до 15 часова сваког радног дана.