Резултати 36. испита за стицање звања брокера, одржаног 21.12.2022. године

РБ Име и презиме Евиденциони број Положен/није положен
1. Михајло Миклош B-BN-423-22-0/22 положен
2. Милица Панић B-BN-419-18-0/22 положен
3. Милица Раденовић B-BN-416-15-0/22 положен
4. Тамара Малиновић B-BN-426-25-0/22 положен
5. Нина Барјактаровић B-BN-424-23-0/22 није положен
6. Михаило Муљајић B-BN-428-27-0/22 положен
7. Саша Филиповић B-BN-414-13-0/22 није положен