Објављени одговори на често постављана питања у вези са Законом о дигиталној имовини

У сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) Комисија за хартије од вредности припремила преглед одговора на најчешће постављана питања у вези са Законом о дигиталној имовини, будући да се ради о младој грани права која регулише нов облик имовине и да се понављају дилеме везане за примену Закона.

Овим документом обухваћена су питања која су се појавила у досадашњој примени регулативе. Објашњени су поједини општи појмови, шта све обухвата дигитална имовина, али је одговорено и на низ конкретних питања. А како се са применом Закона буде одмицало Комисија ће објављивати нова питања и одговоре.

С обзиром да је Законом прописан повољан правни оквир за издавање инвестиционих токена који представљају обвезнице, овај документ садржи и кратак водич за издавање обвезница коришћењем технологије дистрибуираног књиговодства без примене правила која уређују тржиште капитала.

Одговоре на честа питања и водич можете погледати на следећем линку: