Упозорење улагачима у бинарне опције и друге високоризичне финансијске инструменте

Комисија за хартије од вредности (Комисија) је због појачаног интересовања јавности припремила и на својој интернет страници објавила упозорење потенцијалним инвеститорима у вези са улагањем у бинарне опције и друге високоризичне, сложене финансијске инструменте попут финансијских уговора за разликe у цени (енгл. CFD) и производа са финансијском полугом (енгл. leveraged products).

Напомињемо да друштва која нуде трговање бинарним опцијама и другим високоризичним финансијским инструментима и рекламирају тај вид улагања на друштвеним мрежама, по правилу немају дозволу Комисије, немају седиште као ни пословну јединицу на територији Републике Србије, нити њихов рад надзире релевантно регулаторно тело. Из наведених разлога се куповина бинарних опција, финансијских уговора за разлике у цени и производа са полугом не препоручује лицима без знања и искуства у трговању финансијским инструментима. Свако ко учествује у трговању овим инструментима то ради на сопствени (велики) ризик.

Комисија напомиње да само инвестициона друштва која имају дозволу Комисије могу да пружају инвестиционе услуге у Републици Србији, те да је списак тих инвестиционих друштава доступан на интернет страницама Комисије: www.sec.gov.rs.

Уколико вам инвестиционе услуге понуди неко инвестиционо друштво које не можете да пронађете на сајту Комисије позивамо вас да о томе обавестите Комисију.

Упозорење можете наћи на следећем линку: Упозорење на ризике у трговању бинарним oпцијама и финансијским уговорима за разлике у цени.