Водич за издавање корпоративних обвезница

Комисија за хартије од вредности је припремила Водич за издавање корпоративних обвезница. На једноставан начин објашњено је шта су корпоративне обвезнице, предности које компанија може имати од издавања ових инструмената, уколико се одлуче за овај вид финансирања. Представљене су процедура, фазе и временски оквир издавања обвезница. Указује се на све важне одлуке које треба донети приликом издавања дужничких хартија од вредности. А изложени су и повезани трошкови.

Водич можете погледати на следећем линку:

Корпоративне обвезнице