ESMA

Европски регулатор за хартије од вредности и тржишта ESMA је независни европски регулатор за област хартија од вредности. Основана је 2011. године уредбом ЕУ бр. 1095/2010 и наследник је Одбора европских регулатора за тржишта хартија од вредности (некадашњи ЦЕСР). ESMA је део Европског система финансијског надзора.
 
Иако је ESMA независна, у потпуности је одговорна Европском парламенту и Савету.

У фебруару 2009. Група високог нивоа на челу са Жаком де Ларосијеом донела је препоруку Европској комисији да се установи Европски систем финансијских надзорних органа који ће чинити три европска надзорна органа, по један за банкарски сектор, за хартије од вредности и сектор осигурања и пензија (на енглеском се користи акроним: ESAs).

Та три нова надзорна органа одговорна су за надзор учесника на финансијском тржишту и за циљ имају бољу заштиту грађана и враћање поверења у финансијски ситем, али и умањење ризика и спремнији одговор на будуће финансијске кризе.

Систем је такође требало да уведе један правилник за све финансијске учеснике на унутрашњем тржишту ЕУ обезбеђујући доследан третман и адекватни ниво заштите инвеститора широм Европске уније. Такође, његова сврха је и да унапреди једнаке услове конкурентности за пружаоце финансијских услуга.

Задатак ESMA-е је да чува стабилност финансијског система Европске уније штитећи интегритет, транспарентност, ефикасност и уредно функционисање тржишта хартија од вредности, као и да унапређује заштиту инвеститора.

Када Европски парламент и Савет пренесу овлашћење Комисији да усвоји регулаторне техничке стандарде путем делегираних, поверених аката, ESMA може развијати нацрте регулаторних техничких стандарда и подноси их Комисији на потврду. Такође, ESMA доноси смернице и препоруке за успостављање доследних, успешних и делотворних надзорних пракси у оквиру Европског система финансијског надзора.

Састав и седиште ESMA-е

ESMA-у чине одбор супервизора, управни одбор, председник, извршни директор и одбор за притужбе. Седиште ESMA-е је у Паризу.

Коначно, ESMA доприноси финансијској стабилности Европске уније сарадњом са Европским одбором за системске ризике. А може и решавати спорове између надлежних органа из различитих држава чланица.