О едукацији инвеститора

С развојем и усложњавањем финансијских концепата и инвестиционих производа едукација инвеститора све више добија на значају. Тржишта се развијају, инвестициони производи постају све сложенији и сложенији, а услуге разнородније. Стога је и важно да мали инвеститори разумеју и оцене изборе који се пред њих постављају и да науче како да избегну преваре.

Комисија за хартије од вредности препознаје потребу да се на ове изазове одговори. Њен основни циљ и јесте заштита инвеститора и грађење поверења у институције и тржиште капитала.

Едукација инвеститора је део, један аспект данас глобално препознате и преко потребне финансијске писмености. Појам финансијске писмености поред доношења утемељених инвестиционих услуга и учествовања на тржишту хартија од вредности, укључује и планирање и штедњу за старе дане, разумевање услова узимања кредита код банака, репрограма кредита, споменимо само оне са којима се најчешће срећемо, и који и високо образованом грађанину представљају непознанице.

Потребно је да се аспекти едукације инвеститора и финансијске писменост националним плановима и стратегијама уведу у програме образовања. Едукација инвеститора умањује могућност да инвеститор донесе погрешну инвестициону одлуку и  купи инвестициони производ или услугу која њему није прикладна и одговарајућа, да разуме ризике, препозна преваре и на тај начин избегне губитак својих средстава, што на дужи рок значи и веће учешће образованог инвеститора на самом тржишту и одржање поверења у тржиште капитала.

Иако Комисија још увек не организује програме едукације инвеститора, инвеститоре штити редовним надзором учесника на тржишту капитала које у складу са својим надлежностима спроводи. У делу интернет странице Комисије под називом Едукација инвеститора објављиваћемо упозорења инвеститорима и поред основних појмова дати и објашњења основних концепата функционисања тржишта капитала као и права инвеститора.

Наглашавамо да се инвеститори могу обратити Комисији за хартије од вредности уколико сматрају да су њихова права угрожена или уколико не знају односно не разумеју своја права и обавезе.

Такође, на нашим страницама можете наћи податке о овлашћеним тржишним учесницима, лицима која поседују дозволу за рад, као и скраћени преглед ових учесника са њиховим адресама, контакт подацима и адресама њихових интернет страница. Комисија такође припрема и објављује упоредне прегледе тарифа које ови учесници наплаћују. 

За сва питања и недоумице у вези са наведеним темама можете нам се обратити на имејл адресу Комисије за хартије од вредности: office@sec.gov.rs.