Комисија одобрила бели папир THE WALNUT ENTERPRISE DOO NOVI SAD

Комисија за хартије од вредности обавештава да је, у складу са Законом о дигиталној имовини, одобрила објављивање белог папира компанији THE WALNUT ENTERPRISE DOO NOVI SAD, чија је примарна делатност гајење јабучастог и коштичавог воћа, са посебним фокусом на узгајање ораха латералних сорти, који су предмет токенизације у белом папиру. Бели папир, који је предуслов за покретање иницијалне јавне понуде 4.400 TWE_R токена номиналне вредности 6.000 РСД по токену, садржи све неопходне информације које омогућавају инвеститорима да донесу информисану одлуку у вези са учешћем у поменутој понуди.

TWE_R токен представља врсту дигиталне имовине, односно дигитални токен са одликама финансијског инструмента-дематеријализоване обвезнице, које инвеститор стиче под условима предвиђеним белим папиром.

Овом приликом, Комисија потврђује своје опредељење за транспарентност и заштиту инвеститора у складу са највишим регулаторним стандардима.