Радионица у оквиру пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији”

У оквиру пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији“ канцеларија Савета Европе у Београду организовала је дана 25. и 26. јануара 2024. године презентацију Техничког документа Надзор над пружаоцима услуга повезаних са виртуелном имовином у Србији: Идентификација потенцијалних недостатака у надзору на основу упитника које су доставили обвезници и методологији за процену ризика субјеката и упутства за непосредан надзор.

Технички документ су припремили експерти Савета Европе Ian Mynot и Samantha J. Sheen. Догађају су присуствовали представници Комисије за хартије од вредности и Народне банке Србије. Циљ пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији” јесте подршка Републици Србији како би се ојачао регулаторни систем превенције и примене одговарајућих мера у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. Овај циљ ће бити остварен развојем ефикасног и одрживог оквира за превенцију и сузбијање прања новца и финансирања тероризма у Србији, применом примарног и секундарног законодавства, организационих решења и стручног усавршавања.