Успешно реализована обука намењена друштвима за ревизију

Дана 16.05.2023. године у хотелу Зира у Београду, Комисија за хартије од вредности у сарадњи са ОЕБС мисијом у Србији је успешно реализовала обуку намењену друштвима за ревизију под називом „Друштва за ревизију као обвезници Закона о спречавању прања новца“.
Ово је била прилика да се друштва за ревизију детаљно упознају са свим аспектима обавеза које произилазе из Закона о СПНФТ. Испред Комисије за хартије од вредности скуп је отворио секретар Комисије за хартије од вредности Горан Купрешанин, док се испред ОЕБС мисије у Србији присутнима обратила Марија Секуловић.
Обуку су држали представници Комисије за хартије од вредности: Дејана Кресовић и Александра Анђелковић са темом „Статистика налаза и закључака из контрола спречавања прања новца и финансирања тероризма“ и Александар Божовић са темом „Претње и рањивости повезане са прањем новца, финансирањем тероризма и финансирањем ширења оружја за масовно уништење“, као и представници друштава за ревизију Мирослав Антовић са темом „Преваре у финансијама“ и Тамара Софтић са темом „Идентификација клијента“.
Овим је Комисија за хартије од вредности реализовала још једну важну активност из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма.