Гостујуће предавање представника Комисије за хартије од вредности

У оквиру активности Комисије за хартије од вредности, дана 10.05.2023. године, председник Комисије Марко Јанковић и супервизор Александар Божовић одржали су гостујуће предавање на тему "Тржиште дигиталне имовине и улога Комисије за хартије од вредности" у ваљевском одсеку Академије струковних студија Западна Србија у Ваљеву.
Представници Комисије дискутовали су о тржишту дигиталне имовине и различитим аспектима које је потребно разумети у овом контексту. Такође, представљена је улога Комисије за хартије од вредности на овом тржишту, као и изазови и прилике које оно нуди.
Присутни студенти, запослени, ученици Ваљевске гимназије и пословни сарадници Академије су имали могућност да поставе питања и дискутују са председником Комисије, што је допринело интерактивности и корисности овог догађаја.
Комисија за хартије од вредности наставља да подстиче размену знања и искустава у области тржишта хартија од вредности, укључујући и тржиште дигиталне имовине. Верујемо да је овај догађај допринео ширењу сазнања и разумевању ове теме у академској заједници и да ће остварити вишеструк позитиван утицај.