Комисија дала дозволу за нови алтернативни инвестициони фонд и одобрила нови бели папир

У четвртак 22. децембра 2022. године одржана је 35. редовна седница X сазива Комисије за хартије од вредности на којој је Комисија одобрила захтев друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима „Eurasian Real Estate Investment Management“ из Београда (EREIM) за издавање дозволе за оснивање и управљање затвореним алтернативним инвестиционим фондом са приватном понудом за улагања у непокретности који нема својство правног лица, под називом ”Q INVEST“ и донела решење о одобрењу објављивања белог папира издаваоцу Финспот из Београда.  

Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима „Eurasian Real Estate Investment Management“ основано је као мали ДЗУАИФ и може да организује и управља са више алтернативних инвестиционих фондова. Примарни циљ овог друштва је улагање у тржиште некретнина у Србији. Циљ фонда је остваривање профита за инвеститоре, и то комбиновањем приноса дивиденде на годишњем нивоу и повећања вредности имовине након унапред дефинисаног периода. Најнижи износ уплате појединачног инвеститора  у фонд износи 50.000 евра.

Уз то, Комисија је издаваоцу Финспот д.о.о. Београд одобрила објављивање белог папира  за иницијалну јавну понуду 185.250 Финспот факторинг токена (ФИН2) номиналне вредности 1.000 динара. Бели папир садржи све информације о издаваоцу и иницијалној понуди која омогућава купцима/инвеститорима да донесу информисану одлуку која се односи на куповину/улагање у ФИН2 токене и разумеју ризике везане за иницијалну понуду и дигиталне токене који се нуде.

ФИН2 имаоцу даје право на улагање у инвестиционе производе из белог папира издаваоца. Они се разликују по року доспећа, висини каматне стопе, као и могућности превременог завршетка инвестирања и минималног периода инвестиције. Ималац ФИН2 токена који је уложио токене у неке од инвестиционих производа, има право на камату по фиксној каматној стопи. Од одабраног производа зависи и висина каматне стопе и рочност (датума доспећа инвестиције). 

Након доспећа инвестиције, инвеститору се враћају уложени ФИН2 токени, њиховим преносом у његов блокчејн новчаник. Остварени принос камате се уплаћује у динарима на рачун инвеститора. Враћени ФИН2 токени могу се поново искористити за улагање у нове инвестиционе производе или се могу продати за динаре издаваоцу по њиховој номиналној вредности.