Завршен испитни рок за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере

Комисија за хартије од вредности је успешно организовала и одржала септембарско-октобарски рок за полагање испита у поступку стицања звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.

У току јучерашњег дана објављени су  и резултати одржаних испита. На испите за стицање звања брокера изашло је 17 од 18  пријављених кандидата. Испит је положило укупно шесторо кандидата.

На испите за инвестиционог саветника изашла су четири кандидата од укупно пријављених пет, колико их је било и на испиту за портфолио менаџере.

Податке о положеним испитима за сваког кандидата можете наћи на наведеним линковима.