На снагу ступају правилници којима се примењује нови Закон о тржишту капитала

У суботу 16. јула 2022. године на снагу ступају правилници које је Комисија за хартије од вредности донела на основу Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 129 од 28. децембра 2021. године). Комисија је правилнике усвојила на својој 22. и 23. седници десетог сазива одржаној на дан 30. јуна односно 5. јула 2022, а објављени су у гласилу "Службени гласник РС", број 77 од 8. јула 2022. године.

Правилници ће се примењивати од дана примене Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 129/21), односно oд 6. јануара 2023. године, осим одредаба које се односе на доношење општих и других аката којима се усклађује рад и пословање учесника на тржишту са новим прописима, а које се примењују од дана ступања на снагу ових правилника.

Списак правилника са линковима: