Препорука Комисије за хартије о вредности која се односи на заједничке ревизије

Заједничка ревизија подразумева да два друштва за ревизију или више њих могу обавити ревизију и издати заједнички ревизорски извештај о извршеној ревизији. Чланом 34 Закона о ревизији прописана је таква могућност да друштва од јавног интереса (у смислу члана 2, тачка 22 Закона о ревизији) уговоре законску ревизију са више међусобно независних друштава за ревизију. Надаље, у складу са наведеним чланом Закона о ревизији, друштво од јавног интереса може одредити услове које друштва за ревизију треба да испуне, као и услове за уређење односа између друштава за ревизију која су изабрана за обављање заједничке ревизије.

У том смислу  скрећемо пажњу друштвима за ревизију на недавну анализу Међународне федерације рачуновођа (IFAC), у којој је изведен закључак да не постоји јасан утицај оваквих аранжмана, односно заједничких ревизија, на побољшање квалитета извршене ревизије. Штавише, постоје јасне назнаке да наведени аранжмани могу проузроковати негативан утицај на квалитет, као и на независност и обавезност ротације ревизорских друштава код клијената ревизије.

Узимајући све ово у обзир, као и надлежности Комисије из области квалитета извршене ревизије и праћења примена стандарда ревизије, Комисија за хартије од вредности не препоручује друштвима за ревизију да  улазе у заједничке ревизије и  сличне ангажмане.

Детаљна анализа IFAC-a на тему заједничких ревизија доступна је на следећем линку: IFAC on Joint Audits.