Закон о дигиталној имовини

Након што је Народна Скупштина Републике Србије усвојила Закон о дигиталној имовини на својој седмој седници Другог редовног заседања у 2020. години, закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 153 од 21. децембра 2020. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу, односно 29. децембра ове године, а примењиваће се по истеку шест месеци од дана његовог ступања на снагу.

Наведеним законом уређује се издавање дигиталне имовине и секундарно трговање дигиталном имовином у Републици Србији, пружање услуга повезаних с дигиталном имовином, заложно и фидуцијарно право на дигиталној имовини, надлежност Комисије за хартије од вредности и Народне банке Србије, као и надзор над применом овог закона.

Закон препознаје два облика дигиталне имовине, виртуелне валуте и дигиталне токене. Виртуелне валуте одликује то да немају правни статус новца или валуте, али да их физичка или правна лица прихватају као средство размене. Дигитални токени су облик дигиталне имовине који представља једно или више других имовинских права, нпр. један дигитални токен може да даје право на једну вожњу у луна парку, а може и да даје право на потраживање према издаваоцу у одређеном износу, или чак и право на учешће у добити.

Комисија ће бити надлежна када су у питању дигитални токени, и погледу тог облика дигиталне имовине ће давати дозволе пружаоцима услуга повезаних с дигиталном имовином, спроводити надзор, давати мишљења о примени прописа, и др. У ову област спада и сада дозвољено и регулисано групно финансирање (енг. crowdfunding) помоћу дигиталне имовине.

Дозвољено је и издавање финансијских инструмената у облику дигиталне имовине, нпр. коришћењем blockchain технологије. У том случају се не примењује Закон о тржишту капитала, те нема ни обавезе да се финансијски инструменти региструју код Централног регистра хартија од вредности – што значи да је предвиђени систем либералан и прилагођен потребама тржишта, пре свега малих и средњих предузећа којима су потребна финансијска средства.

Прописана су одређена ограничења у погледу издавања финансијских инструмената као дигиталне имовине, и у том погледу скрећемо пажњу на члан 7. Закона.

У оквиру сарадње између ОЕБС-а и Комисије за хартије од вредности, ОЕБС је припремио преглед кључних одредби Закона о дигиталној имовини. Преглед је сачињен на енглеском језику и можете га преузети са другог линка.

Закон о дигиталној имовини

Преглед кључних одредби Закона о дигиталној имовини