Повећана доступност државних хартија од вредности страним инвеститорима

Измењени и допуњени Закон о тржишту капитала ступа на снагу сутра, 12. фебруара 2020. године. Наиме, 4. фебруара је у „ Службеном гласнику РС“, број 9/2020 објављен Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала. Донет је због потребе да се усагласи са Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).

Након измена Закона и усаглашавања са Законом о јавном дугу страним инвеститорима је омогућено да, уколико желе да купују државне хартије од вредности које издаје Република Србија а којима се тргује у Републици, имају мање трошкове приликом отварања и вођења рачуна, односно вршења клиринга хартија од вредности. Tе послове ће за њих обављати страно правно лице које је министар финансија у складу са Законом о јавном дугу овластио да може да врши клиринг и салдирање.

То значи да је доступност државних хартија од вредности страним инвеститорима повећана јер ће имати значајно мање посла око отварања рачуна које су до сад морали имати у Централном регистру. Сада се страно правно лице појављује само као клириншка кућа која не мора да оснива и региструје у РС своје представништво већ учествује на тржишту као страни учесник који је претходно одлуком Владе Републике Србије на предлог Министарства овлашћен да обавља послове клиринга и салдирања.