Синтези одузета дозвола за обављање делатности

Брокерско-дилерском друштву Sinteza Invest Group а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва коју је издала Комисија за хартије од вредности, а услед утврђених неправилности и незаконитости у пословању. Друштво се брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава.

Рачуни финансијских инструмената, емисиони рачуни и рачуни новчаних средстава клијената који нису сами изабрали депозитара, пренети су друштву Ilirika Investments, без накнаде.

Овим решењем привремено је одузета дозвола Комисије за хартије од вредности и брокеру Мирославу Радаковићу за пружање инвестиционих услуга и обављање послова брокера на период од шест месеци.