Комисија за хартије од вредности обавештава јавност да је, у складу са Законом о дигиталној имовини, одобрила објављивање новог белог папира компанији Финспот д.о.о., Београд. Бели папир, који је предуслов за покретање иницијалне јавне понуде 235.000 Финспот факторинг токена (FIN3) номиналне вредности РСД 1.000 по токену, садржи све неопходне информације које омогућавају инвеститорима да донесу информисану одлуку у вези са учешћем у поменутој понуди. Овом приликом, Комисија потврђује своје опредељење за транспарентност и заштиту инвеститора у складу са највишим регулаторним стандардима.
Опширније...

Студенти треће године Правног факултета Универзитета у Београду, који у току пролећног семестра похађају предавања из предмета Финансијска тржишта, били су у студијској посети Комисији за хартије од вредности. Посета је организована 27. марта 2024. године, у складу са Споразумом о сарадњи који је Правни факултет потписао са Комисијом 9. октобра 2023. године.
Опширније...

У складу са обавезама које проистичу из чланства у међународним организацијама, Република Србија континуирано ради на унапређењу мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Недавно објављен извештај Комитета експерата Савета Европе MONEYVAL потврђује напредак Републике Србије у овој области.
Опширније...