Скупштина Републике Србије усвојила нови Закон о тржишту капитала. После десет година примене „старог“ Закона о тржишту капитала који је више пута у овом периоду и мењан и усклађиван пратећи потребе тржишта и самих учесника – добили смо потпуно нови свеобухватнији текст усаглашен са прописима ЕУ који уређују тржишта финансијских инструмената (MiFid II), проспект, системе за обештећење инвеститора, транспарентност, неопозивост салдирања у системима за салдирање хартија од вредности и злоупотребе на тржишту. Циљ овог закона је утврђивање темеља за развој тржишта капитала и обезбеђивање додатних извора финансирања предузећима у Србији. 
Опширније...

Након позитивног извештаја Комитета Савета Европе – Манивала о напретку Србије на пољу спречавања прања новца и финансирања тероризма и побољшане оцене у погледу степена усклађености са стандардима ФАТФ-а, добијене по усвајању унапређених мера и ажурираних процена ризика у септембру месецу ове године, преносимо да су надлежни органи за СПНФТ припремили сажети извод из свеобухватне Националне процене ризика за јавност.
Опширније...

Данас је одржана прва, конститутивна седница новог десетог сазива Комисије за хартије од вредности. Народна скупштина је за председника Комисије за хартије од вредности изгласала Марка Јанковића, а за чланове Комисије изабрани су односно реизабрани: Мирјана Ивошевић, Александар Стојковић, Ирена Радуловић и Немања Ристић. У складу са одредбама Закона о тржишту капитала мандат председника Комисије траје пет година.
Опширније...