Дана 28.12.2022. године донете су ажуриране Препоруке за пријављивање сумњивих активности.
Сврха доношења Препорука јесте да помогне обвезницима у примени мера за сузбијање прања новца и финансирања тероризма.
Препоруке су нарочито важне за правовремено откривање, спречавање, односно пријављивање сумњивих активности, као и унапређење знања и свести код обвезника о значају благовременог препознавања потенцијално сумњивих клијената и сумњивих активности.
Опширније...

У четвртак 22. децембра 2022. године одржана је 35. редовна седница X сазива Комисије за хартије од вредности на којој је Комисија одобрила захтев друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима „Eurasian Real Estate Investment Management“ из Београда (EREIM) за издавање дозволе за оснивање и управљање затвореним алтернативним инвестиционим фондом са приватном понудом за улагања у непокретности који нема својство правног лица, под називом ”Q INVEST“ и донела решење о одобрењу објављивања белог папира издаваоцу Финспот из Београда.  
Опширније...

Обавештавамо кандидате за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера да ће Комисија за хартије од вредности организовати додатни испитни рок по старом важећем програму у децембру месецу. Пријаве се подносе до понедељка 5. децембра. Сви испити ће бити одржани у среду 21. децембра 2022. године.
Опширније...