Сазиви

 • IX сазив (од 28.11.2016. до данас)

  председник др Предраг Дедеић 
  чланови Мирјана Ивошевић
  Владислав Станковић
  Жарко Милићевић до 13.11.2017.
  Марко Јанковић
  Александар Стојковић од 30.4.2018.
  секретар   Маја Анђелић од 16.1.2017.
  Немања Ристић до 13.1.2017.
 • VIII сазив (од јула 2011. до новембра 2016.)

  председник Жарко Милићевић, од 14.10.2015.
  др Зоран Ћировић, од јула 2011. до октобра 2015.
  чланови др  Зорица Крњевић Мишковић
  др  Милко Штимац
  Душан   Бајец
  Мирјана Ивошевић од 14.10.2015.
  секретар   Немања Ристић од 12.02.2016.
  Лана   Јанковић до 05.01.2015.
  Александра Гојковић до 18.07.2013.
 • VII сазив (од августа 2004. до јула 2011.)

  председник Милко   Штимац
  чланови Проф.др.   Дејан Малинић
  Милош   Селић
  Ђорђе   Јовановић
  Душан   Бајец
  секретар   Александра   Гојковић
  Оливера Савовић до 16.06.2010.
 • VI сазив (од 02.06.2003. до августа 2004.)

   председник  др   Добросав Миловановић
   чланови  Мира   Прокопијевић
   др   Дејан Ерић
   Марко   Мићановић
   Душан   Бајец
   секретар    мр   Лука Тањга
 • V сазив (од 10.02.2003. до 02.06.2003.)

  председник др Бошко Живковић
  чланови др Добросав Миловановић
  др Дејан Ерић
  Милко Штимац
  Душан Бајец
  секретар мр Лука Тањга
 • IV сазив (од 22.02.2001. до 10.02.2003.)

  председник Веселин Рајковић
  чланови Лепосава Келечевић
  Божидар Вујисић
  Милко Штимац
  Душан Бајец
  секретар Мирослав Марјановић
 • III сазив (од 02.04.1996. до 22.02.2001.)

  председник Вук Огњановић    / мр Милош Јанковић
  чланови проф.   др. Мирко Васиљевић
  проф.   др. Радиша Радовановић
  др   Ђорђе Ђукић
  Михајло   Бањевнић
  Божидар   Копривица
  секретар   Стоја   Милошевић / Чеда Вукић
 • II сазив (од 26.05.1994. до 02.04.1996.)

  председник Стојан   Дабић
  чланови др   Милован Милутиновић
  проф.    др Ђорђе Ђукић
  проф.    др Мирко Васиљевић
  мр    Вук Огњановић
  Славко   Дрљевић
  секретар   Стоја   Милошевић
 • I сазив (од 16.02.1990. до 26.05.1994.)

  Комисија за хартије од вредности је основана 1990. године на основу Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“ бр. 64/89 и 29/90) одлуком Савезне владе (Савезног извршног већа) о делокругу и саставу Комисије од 11. јануара 1990. тада као Комисија за давање одобрења о издавању дугорочних вредносних папира.

  Први председник Kомисије је био др Милован Милутиновић.

  Прва седница је одржана 16.02.1990. када је донето решење о давању одобрења за почетак рада тржишта капитала у Југославији.