Скупштина Републике Србије је 10. октобра 2019. године усвојила пакет финансијских закона. Међу овим законима посланици су усвојили и Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима. Њиховим доношењем је материја инвестиционих фондова, сходно европским прописима, раздвојена у два закона.
Опширније...

Брокерско-дилерском друштву Sinteza Invest Group а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва коју је издала Комисија за хартије од вредности, а услед утврђених неправилности и незаконитости у пословању. Друштво се брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава. Рачуни финансијских инструмената, емисиони рачуни и рачуни новчаних средстава клијената који нису сами изабрали депозитара, пренети су друштву Ilirika Investments, без накнаде. 
Опширније...

Међународна организација комисија за хартије од вредности (IOSCO) је данас обележила почетак треће годишње Недеље инвеститора у свету. Недеља инвеститора трајаће од 30. септембра до 6. октобра 2019. године када ће више од хиљаде финансијских организација широм света приказати своје иницијативе у оквиру промовисања едукације и заштите инвеститора. Овом иницијативом се указује на значај едукације и заштите малих инвеститора, важност паметног улагања и разумевања ризика приликом инвестирања нарочито када су у питању дигитална средства.
Опширније...