У оквиру Програма економских мера за подршку привреди Србије за ублажавање последица пандемије COVID-19, на данашњој седници Владе усвојена је уредба којом се померају рокови за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, на иницијативу Министарства финансија и Комисије за хартије од вредности. Рок за предају годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора помера се на 60 дана од дана престанка ванредног стања.
Опширније...

Данас је у Министарству финансија одржан састанак министра финансија са представницима Комисије за хартије од вредности, Београдске берзе и Централног регистра за хартије од вредности како би се размотриле могућности емитовања корпоративних обвезница и наставила сарадња на развоју тржишта капитала.
Опширније...

Влада Републике Србије  је у петак  10. априла 2020. године донела Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности која је објављена у „Службеном  гласнику РС“ бр. 54/2020, а на снагу је ступила даном објављивања. Овом уредбом уређује се поједностављени поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије.
Опширније...