На данашњој седници Комисије за хартије од вредности усвојене су измене Обрасца месечног извештаја о пословању инвестиционих друштава.  Наиме, на Порталу за извештавање Комисије за хартије од вредности у делу намењеном за месечно извештавање Комисије о пословању инвестиционих друштва додат је нови одељак (таб) у коме ће се додавати подаци о укупним новчаним средствима и обавезама које инвестициона друштва држе за клијенте на основу дивиденде, принудног откупа, наплате купона и друго.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на 47. седници IX сазива од 19. јануара 2018. године донела решење којим се одузима дозвола брокерско-дилерском друштву WISE BROKER а.д. Београд за обављање делатности инвестиционог друштва. Друштво је закључило уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената са брокерско-дилерским друштвом Ilirika Investments.
Опширније...