Комисија за хартије од вредности је донела нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности.
Опширније...

Ново друштво за управљање добило дозволу за управљање инвестиционим фондовима. Комисија за хартије од вредности је 2. фебруара 2018. године донела решење о издавању дозволе за рад друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest a.d. Београд.
Опширније...