Комисија за хартије од вредности је на данашњој 52. седници IX сазива усвојила нови образац месечног извештавања о пословању кастоди банака (Образац КБ-М1). Образац је доступан на сајту Комисије за хартије од вредности у делу: Прописи /Обрасци/Закон о инвестиционим фондовима/Кастоди банка.
Опширније...

Уведена могућност полагања испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера без похађања наставе. Наиме, право да пријаве и полажу испит за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера имају и кандидати који нису одслушали наставу, уколико у тој и претходној календарској години није била организована настава за стицање ових звања.
Опширније...

Данас почиње примена измењених и допуњених правилника: Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта, Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.
Опширније...