С обзиром на то да се ближи крајњи рок за доставу годишњих финансијских извештаја јавних друштава (30. април), обавештавају се обвезници да је неопходно да провере датум истека сертификата и овлашћења наведеног на Обрасцу депонованог квалификованог сертификата. Уколико је сертификат истекао или је истекло овлашћење зa лице кoje податке доставља, слање финансијског извештаја за 2017. годину неће бити могуће.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на 55. седници IX сазива од 30.3.2018. године, донела решење којим је, између осталог, утврдила незаконитости и неправилности у раду брокерско-дилерског друштва CAPITALONE а.д. Београд. Овом друштву је наложено отклањање утврђених незаконитости и неправилности. Комисија је привремено забранила брокерско-дилерском друштву CAPITALONE а.д. Београд обављање свих послова из дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва у трајању од 45 дана.
Опширније...

У среду 21. марта у Комисији за хартије од вредности је одржана радионица и представљање нових Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона за обвезнике у надлежности Комисије.
Опширније...