Комисија за хартије од вредности je на 76. седници IX сазива одржаној 23.11.2018. године, донела решење о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва – друштву  BDD TRADEWIN 24 AD из Београда.  Брокерско-дилерско друштво BDD TRADEWIN 24 AD је овлашћено да држи финансијске инструменте и новчана средства клијената.
Опширније...

У складу са резултатима Националне процене ризика Републике Србије од прања новца и финансирања тероризма, Комисија за хартије од вредности усвојила је Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона, за обвезнике у надлежности Комисије. Донете су и листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција за БДД, овлашћене банке, ДЗУИФ и кастоди банке, као и упитници о спроведеним активностима за ове обвезнике. Наведена акта су ажурирана са Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма из 2018. године. Рок за усклађивање интерних аката обвезника са наведеним актима Комисије је 15 дана од дана њиховог објављивања.
Опширније...

Студенти четврте године Факултета организационих наука Универзитета у Београду, са својим професоркама са Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство посетили су Београдску берзу и Комисију за хартије од вредности. Студенте је дочекао председник Комисије др Предраг Дедеић. Предавање за студенте је одржала Тијана Цветковић Гајичић. Студентима је објаснила законски оквир у ком Комисија послује, представила организациону структуру Комисије и самог тржишта капитала, као и активности Комисије у процесу европских интеграција.
Опширније...