Јуче је у Привредној комори Србије представљена Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма. Националну процену ризика поред члана Комисије за хартије од вредности г. Владислава Станковића, изложили су  и координатори, представници институција у систему спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма (Управе за спречавање прања новца, Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде, Народне банке Србије и Тужилаштва за организовани криминал).
Опширније...

Ове године испити за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере биће одржани у септембарско-октобарском испитном року у просторијама Комисије за хартије од вредности. Пријављивање за полагање испита за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере почиње у понедељак 3. септембра 2018. Пријављивање ће трајати до 21. септембра 2018.
Опширније...

Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма је дана 31.5.2018. године усвојен на седници Владе Републике Србије. Свеобухватни ризик од прања новца је процењен као „средњи“ и резултат је процене претњи од прања новца са једне стране и националне рањивости од прања новца, са друге стране. На основу налаза процене ризика направљен је Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма.
Опширније...