Комисија за хартије од вредности РС уписала нови инвестициони фонд Intesa Invest Cash Dinar у Регистар инвестиционих фондова. Инвестиционим фондом Intesa Invest Cash Dinar управља друштво за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest.
Опширније...

Дана 29. септембра 2018. ступиле су на снагу измене правилника Комисије за хартије од вредности (Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Правилник о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга, Правилник о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности) у смислу усаглашавања са Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину односно са Законом о финансијском обезбеђењу.
Опширније...

У петак, 28. септембра у Удружењу банака Србије у сарадњи са Управом за спречавање прања новца одржана је презентација Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма као и Акционог плана за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Представник Комисије за хартије од вредности Горан Купрешанин представио је резултате Националне процене ризика и рањивост финансијског система од прања новца.
Опширније...