У складу са резултатима Националне процене ризика Републике Србије од прања новца и финансирања тероризма, Комисија за хартије од вредности усвојила је Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона, за обвезнике у надлежности Комисије. Донете су и листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција за БДД, овлашћене банке, ДЗУИФ и кастоди банке, као и упитници о спроведеним активностима за ове обвезнике. Наведена акта су ажурирана са Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма из 2018. године. Рок за усклађивање интерних аката обвезника са наведеним актима Комисије је 15 дана од дана њиховог објављивања.
Опширније...

Студенти четврте године Факултета организационих наука Универзитета у Београду, са својим професоркама са Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство посетили су Београдску берзу и Комисију за хартије од вредности. Студенте је дочекао председник Комисије др Предраг Дедеић. Предавање за студенте је одржала Тијана Цветковић Гајичић. Студентима је објаснила законски оквир у ком Комисија послује, представила организациону структуру Комисије и самог тржишта капитала, као и активности Комисије у процесу европских интеграција.
Опширније...

У оквиру континуиране едукације коју Комора овлашћених ревизора организује сваке године за своје чланове – овлашћене ревизоре, представници Комисије за хартије од вредности одржали су презентацију на тему извештавање јавних друштава и друштава за ревизију. Бојана Томић Бркушанин и Ивана Вуксановић су говориле о обавезама извештавања јавних друштава и друштава за ревизију са нарочитим акцентом на проблеме који су уочени у пракси.
Опширније...