Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST а.д. Београд – у ликвидацији, са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10а, oдузета је дозвола за рад за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, коју је Комисија за хартије од вредности издала Решењем бр. 5/0-33-679/4-07 од 21. марта 2007. године.
Опширније...

У Београду је у уторак, 12. новембра 2019. године у хотелу Хајат одржана осамнаеста међународна конференција Београдске берзе под називом „Upgrade in Belgrade 2019“.
Опширније...