Комисија  је 10. маја 2019. године донела привремено решење којим је, услед утврђених незаконитости и неправилности у пословању, брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд изречена мера забране обављања делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана. Друштву је наложено да утврђене незаконитости и неправилности отклони. Како брокерско-дилерско друштво није поступило по наведеном решењу,  а такође имајући у виду да је  Комисија у претходном периоду у више наврата предузимала мере према друштву CapitalOne, које нису довеле до тога да ово друштво своје пословање усклади са важећим прописима, Комисија је на 95. седници од 13. јуна 2019. године изрекла меру одузимања дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва БДД CapitalOne а.д. Београд, на период од 6 месеци због непоступања по раније донетом решењу.
Опширније...

Након успешно завршеног поступка консултација на тему криптовалута и токена и изузетног одзива на упућени позив на консултације, данас је у Комисији за хартије од вредности одржан округли сто на тему додатне регулације крипто-имовинских права. Учешће на округлом столу узели су представници Кабинета председника Владе, Министарства финансија, Београдске берзе, Савета страних инвеститора, USAID-a, као и представници индустрије, адвокати и инжењери који су учествовали у позиву на консултације који је Комисија недавно обавила. 
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је развила нову функционалност у оквиру месечног извештавања инвестиционих друштава и трансакција на иностраном тржишту. Наиме, инвестиционим друштвима је омогућено да путем XML поруке учитају све трансакције обављене на иностраном тржишту у оквиру месечног извештаја ИД. Ову функционалност ће учесници моћи да користе од понедељка 13. маја 2019. године.
Опширније...