Усвајање новог Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва условило је потребу за изменом постојећег Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва, у смислу корекције бројева и назива рачуна који се односе на обавезе које су доспеле и које ускоро доспевају, а које улазе у обрачун показатеља ликвидности. Правилник је објављен у Службеном гласнику РС број 5 од 22. јануара 2021.
Опширније...

Након што је Народна Скупштина Републике Србије усвојила Закон о дигиталној имовини на својој седмој седници Другог редовног заседања у 2020. години, закон је и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 153 од 21. децембра 2020. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу, односно 29. децембра ове године, а примењиваће се по истеку шест месеци од дана његовог ступања на снагу.
Опширније...

Јуче су у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 153 од 21. децембра 2020. објављене измене и допуне Закона о тржишту капитала. Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у овом гласилу, односно 29. децембра ове године.

Опширније...