Комисија за хартије од вредности спроводи поступак непосредног надзора над ROYAL CAPITAL INVESTMENT д.о.о. Београд у вези са обављањем делатности и вршењем активности које се односе на инвестиционе фондове. Утврђено је да ово друштво не поседује дозволу за рад као друштво за управљање у складу са Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, нити као друштво за управљање или затворени АИФ са интерним управљањем у складу са Законом о алтернативним инвестиционим фондовима.

Опширније...

Подсећамо да рок за достављање годишњег извештаја који су друштва за ревизију, сагласно чл. 25. Закона о ревизији, дужна да доставе Комисији за хартије од вредности истиче 30. новембра. Потребно је до краја радног дана тог датума доставити тражене податке путем Портала Комисије за хартије од вредности. После назначеног датума, образац за достављање извештаја на Порталу више неће бити активан.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности je усвојила нове правилнике којима се уређују контни оквири и финансијски извештаји за берзе, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционе фондове. Нови правилници су објављени у “Службеном гласнику Републике Србије” 19. новембра 2020, а примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.
Опширније...