Комисија за хартије од вредности je на јучерашњој седници донела нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона, за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности. Циљ Смерница јесте да упуте обвезника како да спроведе процену ризика од прања новца и финансирања тероризма, у односу на своје пословање, као и да спроведу анализу и процену ризика на појединачном случају – тј. на нивоу лица са којим се успоставља пословни однос (клијент).
Опширније...

У току протекле недеље, у Врднику, у организацији ОЕБС-а (Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији) и Комисије за хартије од вредности одржана радионица на тему „Израда Смерница за процену ризика и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма“ за обвезнике који су у надлежности Комисије за хартије од вредности.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности на јучерашњој седници усвојила Смернице о критеријумима избора друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора за провере квалитета овлашћених ревизија.
Опширније...