Одузимање дозволе и брисање из регистра ДЗУ FIMA INVEST

Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST а.д. Београд – у ликвидацији, са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10а, oдузета је дозвола за рад за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, коју је Комисија за хартије од вредности издала Решењем бр. 5/0-33-679/4-07 од 21. марта 2007. године.

Комисија за хартије од вредности је на 111. седници од 29. новембра 2019. године, којом је председавао Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности, донела решење о одузимању дозволе Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST а.д. Београд – у ликвидацији и његовом брисању из Регистра друштава за управљање инвестиционим фондовима, а на основу захтева за брисање из тог регистра.

Управљање над отвореним инвестиционим фондом FIMA PROACTIVE, преноси се на друштво за управљање ILIRIKA ДЗУ а.д. Београд.