Резултати 34. испита за стицање звања ПМ који је одржан 10.11.2022. године

РБ Име и презиме  Евиденциони број Анализа финансијских извештаја, корпоративне финансије и профеционални стандарди Вредновање сложених финансијских инструмената и управљње портфолиом Инвестициони инструменти Квантитативни методи
1. Александра Павловић P-BN-405-4-0/22 / положен / /