Извод из "Објашњења Трговачког законика", штампаног 1866. године - део 3. Акционарска друштва

Izvod trgovacki zakonik iz 1866 Page 1