Споменица двадесетпетогодишњице трговачког фонда и његове хипотекарне банке

Spomenica Trgovackog Fonda 1903 1928