Регистар кредитних институција

  1. Основни подаци
  2. Брисање из регистра кредитиних институција по Закону о тржишту хартија од вредности
  3. Брисање из регистра кредитиних институција по Закону о тржишту капитала
  4. Решења ван снаге
назив матични број број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе број решења о усаглашавању са Законом 47/06 датум решења о усаглашавању са Законом 47/06 број дозволе за обављање делатности ИД датум дозволе за обављање делатности ИД делатност адреса директор / заступник телефони имејл адреса интернет адреса
назив матични број број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе основ решења о брисању из регистра број решења о брисању из регистра датум решења о брисању из регистра Инвестициона друштва којима су пренети клијенти
назив матични број број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе основ решења о брисању из регистра број решења о брисању из регистра датум решења о брисању из регистра Инвестициона друштва којима су пренети клијенти
назив број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе рaзлoг стaвљaњa рeшeњa o дaвaњу дoзвoлe вaн снaгe брoj рeшeњa o стaвљaњу рeшeњa вaн снaгe дaтум рeшeњa o стaвљaњу рeшeњa вaн снaгe