Регистар депозитара

  1. Основни подаци
  2. Брисање из регистра депозитара
Учитавам податке
назив матични број број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе послови адреса одговорно лице телефони имејл адреса интернет адреса број решења о усглашавању са Законом датум решења о усглашавању са Законом
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 08063818 5/0-11-1920/4-07 27.04.2007. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Mилутина Миланковића бр. 3a, Бeoгрaд Саша Мандић 011/201-50-55, 011/201-50-49 sasa.mandic@erstebank.rs custodyfrontoffice@erstebank.rs www.erstebank.rs 2/6-120-2464/6-20 08.10.2020.
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 07737068 5/0-11-1742/3-06 01.06.2006. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Tрг Пoлитикe 1, Бeoгрaд Маја Матијевић Степановић 011/33-39-043, 011/33-39-140 custody@kombank.com www.kombank.com 2/6-103-2440/5-20 24.09.2020.
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD 17335600 5/0-11-967/6-04 08.09.2004. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Ђорђа Станојевића 16, Београд - Нови Београд Ивана Новаковић 011/220-7571, 011/220-7572 ivana.novakovic@raiffeisenbank.rs www.raiffeisenbank.rs
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (RANIJI NAZIV: HVB BANKA SRBIJA I CRNA GORA ) 17324918 5/0-11-1261/5-04 21.10.2004. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Jуриja Гaгaринa 12, Бeoгрaд Стево Делић 011/302-13-82 custody@unicreditgroup.rs www.unicreditbank.rs 2/6-103-1731/5-20 03.09.2020.
OTP BANKA SRBIJA 08603537 5/0-11-4385/4-06 19.01.2007. Сви послови из члана 98. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Булевар Ослобођења 80, Нови Сад Љубица Филиповић 021/4802963, 021/4802964 depozitar@otpbanka.rs www.otpbanka.rs 2/6-103-2457/3-20 06.09.2020.
Учитавам податке
назив матични број број решења о давању дозволе датум решења о давању дозволе основ решења о одузимању дозволе број решења о одузимању дозволе датум решења о одузимању дозволе Инвестициона друштва којима су пренети клијенти
BANKA INTESA А.D. BЕОGRАD 07759231 5/0-11-360/4-09 12.02.2009. одузимање дозволе 3/3-107-128/7-18 2018-04-27
OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD 07552335 5/0-11-2418/5-05 10.11.2005. одузимање дозволе 3/3-107-828/10-21 2021-04-29 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 08603537 5/0-11-4351/4-06 08.03.2007. одузимање дозволе 6/0-13-527/9-10 2010-05-21 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. BEOGRAD 07726716 5/0-11-4658/7-06 08.02.2007. одузимање дозволе 6/0-13-4270-3-11 2011-12-16 HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. BEOGRAD
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE A.D. NOVI SAD 07654812 5/0-11-7200/4-07 13.11.2007. одузимање дозволе 6/0-13-4174/9-12 2013-03-29 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
AIK BANKA A.D. NIŠ 06876366 5/0-11-741/4-08 06.03.2008. одузимање дозволе 6/0-13-3582/6-13 2014-02-05
NLB BANKA A.D. BEOGRAD 08250499 5/0-11-4164/4-08 24.07.2008. одузимање дозволе 6/0-13-3214/8-14 2015-03-26 NLB BANKA A.D. BEOGRAD
EUROBANK A.D. BEOGRAD 17171178 5/0-11-4295/4-07 16.08.2007. одузимање дозволе 6/0-13-674/5-15 2015-05-19