Резултати 31. испита за стицање звања ИС који је одржан 10.11.2022. године

РБ Име и презиме  Евиденциони број Анализа финансијских извештаја и корпоративне финансије  Право, етика и професионални стандарди Квантитативни методи и инвестициони инструменти Економија
1. Един Илијази IS-BN-116-4-0/18 / положен / /